Všem partnerům, pedagogům, rodičům i dětem přejeme překrásné vánoční svátky, bohatého Ježíška a v roce 2015 hodně pohody, životní spokojenosti a úspěchů. Vaše Centrum nadání,o.p.s.


 

 

 

AKTUÁLNĚ POŘÁDÁME A INFORMUJEME:

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY PSYCHOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY rozumových schopností děti pro veřejnost: sobota 17.01.2015 08:30 - 16:30, Praha 4, ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57

 

 VÁNOČNÍ TERMINUS CLUB SPECIÁL - pro děti od 5 do 15 let - klubovna CN, Zavadilova 3, Praha 6: pondělí 22.12.2014 od 9:00 do 16:00 - ve škole je již volno, nicméně jde o pracovní den ...Na programu bude: celodenní hraní her, luštění hádanek a kvízů s bonusem vytvořit z gumiček na poslední chvíli dárek k vánocům ... Cena pro členy Terminus clubu (+ osoby z kroužků zábavné logiky) je 350,-Kč, pro ostatní 500,-Kč, v ceně je oběd a pitný režim. Na akci je potřeba se přihlásit po telefonu - 603 234 368 nebo mailem: vaclav@fortiq.cz.

 

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 10 x 90 minutových lekcí (20 klasických školních hodin po 45 minutách). Pravidelně každé úterý a středu od 16:30 do 18:00. Začínáme 13. 1. 2015, závěrečná lekce bude koncem března 2015. Od února budeme školení pro zájemce otvírat znovu s koncem na začátku dubna. Školení bude zaměřeno na: Zmapování intelektové i znalostní úrovně dítěte - výstupem bude ne/doporučení  ke studiu na určitý typ školy. Přípravu na Obecné studijní předpoklady + Matematika + ČJ. Průběžné zjišťování u MŠMT, co v oblasti přijímacích pohovorů chystá (předpokládají se jednotné přijímačky od 2016). Kurz je vhodný pro žáky 4. a 5. třídy. Byl-li by zájem i ze strany uchazečů o 6 letá a 4 letá  gymnázia nebo jiné SŠ, i to by bylo po domluvě možné. Cena kurzu je 2.900,-Kč. Přihlášky mailem: vaclav@fortiq.cz nebo zde.

 

Klub pro děti 2-7 let MALÝ ŠIKULA - ve šk. roce 2014/2015

Váš oblíbený program Malý šikula startuje opět pravidelně v Dejvicích (pondělí, čtvrtek, pátek). V případě zájmu vyplňte přihlášku. Program je realizován individualizovanou formou pro děti ve věku od 2 do 7 let za účasti učitelek zkušených s prací s mimořádně nadanými dětmi. Tématický program nového školního roku je tentokrát: SE ŠIKULOU ZA VÝVOJEM CIVILIZACE . V letošním roce chceme děti provést celým světem - od jeho vzniku až do budoucnosti. V rámci ročního tematického plánu se seznámíme se základními momenty civilizace od vzniku buňky a života, přes starověk, středovek, vynálezy novověku až po pohled do budoucnosti. Opět na děti budou čekat naše vlastní listy s úkoly, zajímavé pokusy a spousta her z naší pestré nabídky, bez kterých Malý šikula není sám sebou. A pro nový školní rok - jak jinak než v novém kabátě :-)

 

KVÍZY A HÁDANKY PRAVIDELNĚ AŽ K VÁM DOMŮ

 Máte-li zájem o pravidelné zasílání pracovních listů, hádanek, kvízů s obtížností pro děti od 2 let do 12 let (verbální, matematické, prostorové úlohy, kreativita, důvtip), přihlaste se na www.fortiq.cz. Rozesílání pracovních listů více než 2200 rodinám a institucím se transformovalo v pravidelné zveřejňování volně přístupných zadání na naší facebookové stránce. Na facebooku jsou i úlohy pro dospělé, nejen pro děti. Jednou za 1/4 roku budou nejlepší úlohy Terminus clubu z facebookové stránky viset také na našem webu v sekci TERMINUS CLUB - ÚLOHY, můžete si volně stahnout i zde.
KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

Centrum nadání realizuje činnost KROUŽKŮ ZÁBAVNÉ LOGIKY. Kroužky jsou určeny dětem ve věku 4 - 20 let a probíhají v klubovně Centra nadání a na spolupracujících školách. Máte-li o kroužek zájem - ať již na Vaší škole nebo ve formě návštěvy našeho centra, vyplňte přihlášku, tu naleznete v sekci KROUŽEK ZÁBAVNÉ LOGIKY stejně tak jako podrobnější popis jeho fungování.  Měli byste chuť i na vaší škole zřídit podobný kroužek? Ozvěte se nám. Vice informací o kroužku je v tomto letáčku.

 

Nabízíme spolupráci: 

Centrum nadání zaměřuje poslední dobou čím dál více pozornosti na aktivity pro předškolní děti. Nabízíme proto spolupráci soukromým i státním školkám, které chtějí věnovat více pozornosti dětem nadaným a rozvoji rozumových schopností všech dětí. Dále můžeme spolupracovat s předškolními kluby, mateřskými centry, středisky volného času apod. Máme připraveny školení pro učitele v rámci DVPP, diagnostiku dětí, doporučení zajímavých her, ukázky pracovních materiálů do výuky, můžeme také hospitovat pedagogickou práci konkrétního učitele v MŠ. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás emailem.

 

© 2014 CENTRUM NADÁNÍ o.p.s. Všechna práva vyhrazena
webmaster@centrumnadani.cz